ЗА НАС

Од идејно решение до клуч на рака

Од идејно решение до клуч на рака

КАТ КОСТОВ овозможува еднакви шанси на секој наш купувач за убав и комфорен живот.

Друштвото за градежништво КАТ КОСТОВ ДООЕЛ е основано 2005 год. Со основна дејност изведба на високоградба, односно изведба на станбено - деловни објекти од доменот на колективно и индивидуално домување, по принцип од сопствено идејно решение до клуч на рака. Извршниот дел од управувањето на КАТ КОСТОВ го сочинуваат искусни лица со долгогодишно професионално работење во областа на архитектурата и градежништвото.

Од идејно решение до клуч на рака
0
години искуство
0
изградени станови
0
успешни проекти
0+
задоволни клиенти
Иновативни градежни решенија

Иновативни градежни решенија

Иновативни градежни решенија

Истражувајки ја технологијата на градењето и културата на живеење,го одбравме тоа што најмногу одговара на нашите купувачи со добар вкус и специфични навики. Идејата е да се создаде модерна градба со интелигентен, продуктивен и економичен станбен простор употребувајќи квалитетни современи материјали и технологии, давајќи посебен акцент на конструктивната стабилност и високите Термо - Акустични карактеристики на просторот, со единствена цел одржување на односот меѓу архитектурата и природната околина.

Кат Костов Партнери

Партнери

ProCredit Bank
Komercijalna Banka
Halkbank
Стопанска Банка
Sparkasse Bank
Заинтересирани за соработка?

Контактирајте нè