Кисела Вода 5
 Кисела Вода 5
 Кисела Вода 5
 Кисела Вода 5
 Кисела Вода 5
Кисела Вода 5

14 станови од 25m2 до 49m2

Инвеститор

Кат Костов

Локација

Ул. Тодор Паница, Кисела Вода

Година на изградба

2021

Тип на објект

Станбена зграда

PDF Брошура
Заинтересирани за купување на стан?

Контактирајте нè