Теферич 1.1
 Теферич 1.1
Теферич 1.1

19 станови од 34m2 до 78m2

Инвеститор

Кат Костов

Локација

Ул. Мариовска, Кисела Вода

Тип на објект

Станбена зграда

PDF Брошура
Заинтересирани за купување на стан?

Контактирајте нè