Квалитет

Современи материјали и технологии

Конструкција
Конструкција

Армирано бетонска конструкција со армирано бетонски меѓуспратни плочи.

Ѕидови
Ѕидови

Надворешни ѕидови од термо блок 25цм и 10цм термичка изолација.

Подови
Подови

Термичка изолација со висококвалитетен паркет.

Прозори и врати
Прозори и врати

Сигурносна врата со висока класа на цилиндар и масивни внатрешни врати.

Санитарна опрема
Санитарна опрема

Комплетни санитарни елементи од програмата на Roca

Инсталации
Инсталации

Приклучување на водоводна, канализациона, електрична инсталација

Приклучоци
Приклучоци

Телефонија, интернет и ТВ кон сите оператори како и приклучок со оптика

Греење
Греење

Греењето и ладењето е решено со мултисплит системот на GREE

Лифт
Лифт

Патнички лифт изведба - TELCO ELEVATORS