Пржино 1.1
 Пржино 1.1
 Пржино 1.1
 Пржино 1.1
 Пржино 1.1
 Пржино 1.1
 Пржино 1.1
 Пржино 1.1
 Пржино 1.1
 Пржино 1.1
 Пржино 1.1
 Пржино 1.1
 Пржино 1.1
 Пржино 1.1
Пржино 1.1

29 станови од 38m2 до 84m2

Инвеститор

Кат Костов

Локација

Ул. Милан Мијалковиќ, Кисела Вода

Година на изградба

Во изградба

Тип на објект

Станбена зграда

PDF Брошура
Локација
Станови
Кат приземје - Стан бр. 1

38м2


Површина:

 • 1. Ходник1.73м2
 • 2. Дневна + трпезарија16.17м2
 • 3. Кујна2.24м2
 • 4. Спална11.33м2
 • 5. Бања3.54м2
 • 6. Тераса2.51м2
 • Вкупно38м2
Кат приземје - Стан бр. 2

41м2


Површина:

 • 1. Ходник2.64м2
 • 2. Дневна + трпезарија16.32м2
 • 3. Кујна2.85м2
 • 4. Спална11.56м2
 • 5. Бања3.65м2
 • 6. Тераса3.64м2
 • Вкупно41м2
Кат приземје - Стан бр. 3

77м2


Површина:

 • 1. Ходник6.45м2
 • 2. Дневна + трпезарија30.18м2
 • 3. Кујна6.16м2
 • 4. Спална11.21м2
 • 5. Спална9.55м2
 • 6. Бања3.87м2
 • 7. WC1.45м2
 • 8. Тераса6.59м2
 • Вкупно77м2
Кат приземје - Стан бр. 4

64м2


Површина:

 • 1. Ходник4.48м2
 • 2. Дневна + трпезарија26.12м2
 • 3. Кујна4.65м2
 • 4. Спална10.27м2
 • 5. Спална9.18м2
 • 6. Бања3.71м2
 • 7. WC1.45м2
 • 8. Тераса3.87м2
 • Вкупно64м2
Кат приземје - Стан бр. 5

46м2


Површина:

 • 1. Ходник3.21м2
 • 2. Дневна + трпезарија17.80м2
 • 3. Кујна3.25м2
 • 4. Спална11.35м2
 • 5. Бања6.63м2
 • 6. Тераса3.54м2
 • Вкупно46м2
Кат 1, 2, 3 - Стан бр. 6, 12, 18

43м2


Површина:

 • 1. Ходник1.73м2
 • 2. Дневна + трпезарија18.55м2
 • 3. Кујна2.40м2
 • 4. Спална13.24м2
 • 5. Бања3.63м2
 • 6. Тераса2.68м2
 • Вкупно43м2
Кат 1, 2, 3 - Стан бр. 7, 13, 19

48м2


Површина:

 • 1. Ходник2.87м2
 • 2. Дневна + трпезарија29.71м2
 • 3. Кујна2.85м2
 • 4. Спална13.46м2
 • 5. Бања3.86м2
 • 6. Тераса4.61м2
 • Вкупно48м2
Кат 1, 2, 3 - Стан бр. 8, 14, 20

84м2


Површина:

 • 1. Ходник4.75м2
 • 2. Дневна + трпезарија32.94м2
 • 3. Кујна6.72м2
 • 4. Спална12.33м2
 • 5. Спална12.84м2
 • 6. Бања4.03м2
 • 7. WC1.62м2
 • 8. Тераса8.59м2
 • Вкупно84м2
Кат 1, 2, 3 - Стан бр. 9, 15, 21

83м2


Површина:

 • 1. Ходник5.47м2
 • 2. Дневна + трпезарија30.83м2
 • 3. Кујна6.86м2
 • 4. Спална12.85м2
 • 5. Спална12.36м2
 • 6. Бања4.03м2
 • 7. WC1.62м2
 • 8. Тераса8.58м2
 • Вкупно83м2
Кат 1, 2, 3 - Стан бр. 10, 16, 22

49м2


Површина:

 • 1. Ходник2.87м2
 • 2. Дневна + трпезарија20.58м2
 • 3. Кујна2.85м2
 • 4. Спална13.71м2
 • 5. Бања3.92м2
 • 6. Тераса4.69м2
 • Вкупно49м2
Кат 1, 2, 3 - Стан бр. 11, 17, 23

45м2


Површина:

 • 1. Ходник2.08м2
 • 2. Дневна + трпезарија18.89м2
 • 3. Кујна2.35м2
 • 4. Спална13.47м2
 • 5. Бања3.75м2
 • 6. Тераса3.71м2
 • Вкупно45м2
Кат поткровје - Стан бр. 24

43м2


Површина:

 • 1. Ходник1.73м2
 • 2. Дневна + трпезарија18.55м2
 • 3. Кујна2.40м2
 • 4. Спална13.24м2
 • 5. Бања3.63м2
 • 6. Тераса2.68м2
 • Вкупно43м2
Кат поткровје - Стан бр. 25

48м2


Површина:

 • 1. Ходник2.87м2
 • 2. Дневна + трпезарија19.71м2
 • 3. Кујна2.85м2
 • 4. Спална13.46м2
 • 5. Бања3.86м2
 • 6. Тераса4.52м2
 • Вкупно48м2
Кат поткровје - Стан бр. 26

84м2


Површина:

 • 1. Ходник4.75м2
 • 2. Дневна + трпезарија32.94м2
 • 3. Кујна6.72м2
 • 4. Спална12.33м2
 • 5. Спална12.84м2
 • 6. Бања4.03м2
 • 7. WC1.62м2
 • 8. Тераса8.59м2
 • Вкупно84м2
Кат поткровје - Стан бр. 27

83м2


Површина:

 • 1. Ходник5.47м2
 • 2. Дневна + трпезарија30.83м2
 • 3. Кујна6.86м2
 • 4. Спална12.85м2
 • 5. Спална12.36м2
 • 6. Бања4.03м2
 • 7. WC1.62м2
 • 8. Тераса8.58м2
 • Вкупно83м2
Кат поткровје - Стан бр. 28

49м2


Површина:

 • 1. Ходник2.87м2
 • 2. Дневна + трпезарија20.58м2
 • 3. Кујна2.85м2
 • 4. Спална13.71м2
 • 5. Бања3.92м2
 • 6. Тераса4.69м2
 • Вкупно49м2
Кат поткровје - Стан бр. 29

45м2


Површина:

 • 1. Ходник2.08м2
 • 2. Дневна + трпезарија18.89м2
 • 3. Кујна2.35м2
 • 4. Спална13.47м2
 • 5. Бања3.75м2
 • 6. Тераса3.71м2
 • Вкупно45м2
Заинтересирани за купување на стан?

Контактирајте нè